Medlemskommittén

Medlemskommittén arbetar med medlemsvård för att höja värdet av att vara medlem, bygga en klubbanda och göra våra medlemmar stolta över Mölle Golfklubb

Givetvis handlar mycket om golfen, vår gemensamma nämnare som medlemmar, men Medlemskommittén jobbar även med den sociala aspekten av medlemskapet. Både för de som varit med ett tag, och inte minst för våra nya medlemmar.

Vi har valt att arbeta inom dessa områden;

Lärande aktiviteter

 • Aktiviteter där du blivit lite klokare när du går än när du kom
 • Både seriösa ämnen och mer för att det är kul

Skapande aktiviteter

 • Åstadkomma något som inte fanns tidigare
 • För klubben och medlemmarna eller för egen del

Golf

 • Utveckla det egna spelet
 • Spela i nya umgängen och miljöer

Socialt

 • Umgås utan klubba och boll
 • Bidra till klubbens image och intäkter

Göra Skillnad

 • Medverka till en bättre tillvaro
 • Aktivt hjälpa andra

On-boarding / Introduktion

 • Välkomna nya medlemmar till gemenskapen
 • Skapa och utveckla kontakter

Och viktigast av allt – vi jobbar för dig!

Vi vill väldigt gärna ta del av dina synpunkter och idéer, det är centralt för vårt långsiktiga arbete. Hör av dig och tala om vad du tycker om det vi gör och inte minst vad vi borde göra.

Och självfallet ifall du vill vara med och driva Medlemskommittén vidare.

Nedan finner du en presentation av var och en i teamet. Sök gärna upp oss när du ser oss på klubben och låt oss pratas vid!

Lennart Gren - Ordförande

Mail: lennartg@live.com

Mobil: 070-604 56 60

   

Hcp 20 och medlem sedan 2018

 

Johanna Pyk-Jargård - Vice ordförande

Mail: johanna@swedish-golf-pro.com

Tel: 042-34 75 20

Mobil: 070-834 75 14

   

Hcp 0 och medlem sedan 1969

AnnaKarin Hallner - Ledamot

Mail: anna_hallner@hotmail.com

Mobil: 076-046 87 13


Hcp 17,3 och medlem sedan 2012

Katarina Löfqvist - Ledamot

Mail: katarinalofqvist@gmail.com

Mobil: 070-844 72 22

   

Hcp 29,7 och medlem första gången 1990 och återigen sedan 2018

Gustav Hernebrant - Ordf

Hcp 7. Medlem sedan 1997