Medlemskommittén

Medlemskommittén arbetar med medlemsvård för att höja värdet av att vara medlem, bygga en klubbanda och göra våra medlemmar stolta över Mölle Golfklubb

Givetvis handlar mycket om golfen, vår gemensamma nämnare som medlemmar, men Medlemskommittén jobbar även med den sociala aspekten av medlemskapet. Både för de som varit med ett tag, och inte minst för våra nya medlemmar.

Vi har valt att arbeta inom dessa områden;

Lärande aktiviteter

 • Aktiviteter där du blivit lite klokare när du går än när du kom
 • Både seriösa ämnen och mer för att det är kul

Skapande aktiviteter

 • Åstadkomma något som inte fanns tidigare
 • För klubben och medlemmarna eller för egen del

Golf

 • Utveckla det egna spelet
 • Spela i nya umgängen och miljöer

Socialt

 • Umgås utan klubba och boll
 • Bidra till klubbens image och intäkter

Göra Skillnad

 • Medverka till en bättre tillvaro
 • Aktivt hjälpa andra

On-boarding / Introduktion

 • Välkomna nya medlemmar till gemenskapen
 • Skapa och utveckla kontakter

Och viktigast av allt – vi jobbar för dig!

Vi vill väldigt gärna ta del av dina synpunkter och idéer, det är centralt för vårt långsiktiga arbete. Hör av dig och tala om vad du tycker om det vi gör och inte minst vad vi borde göra.

Och självfallet ifall du vill vara med och driva Medlemskommittén vidare.

Nedan finner du en presentation av var och en i teamet. Sök gärna upp oss när du ser oss på klubben och låt oss pratas vid!

Lennart Gren - Ordförande

Mail: lennartg@live.com

Mobil: 070-604 56 60

   

Att vara medlem i en golfklubb är mycket mer än själva spelet. Mycket handlar om möjligheten att skapa och utveckla relationer. Att vara del av en gemenskap och ha ett socialt umgänge.

Genom Medlemskommittén får jag vara med om att skapa förutsättningar för en god klubbanda, något som borgar för att medlemmar stannar och att nya kommer till.

När vi har stolta och aktiva medlemmar – då blomstrar klubben! Och det bidrar till det goda rykte som Mölle Golfklubb och vår unika bana förtjänar.  

Hcp 20 och medlem sedan 2018

 

Johanna Pyk-Jargård - Vice ordförande

Mail: johanna@swedish-golf-pro.com

Tel: 042-34 75 20

Mobil: 070-834 75 14

   

Jag är med i Medlemskommittén för jag tycker det är viktigt att vi tar hand om medlemmarnas helhetsupplevelse - att vi skapar en klubb där man vill vara även om man inte ska spela.

Att få alla våra trevliga medlemmar att lära känna varandra liksom att nya medlemmar snabbt slussas in i Möllefamiljen är viktigt. Jag hoppas också att alla ska känna stolthet över att vara med i just vår klubb.

Vi ska främja utvecklingen av spelet och göra det ännu roligare att spela golf på Mölle. Och har man ingen att spela med ska man få chans att hitta spelkompisar genom olika aktiviteter.

Jag vill arbeta för att skapa de spontana möten som uppstår när vi alla rör oss på klubben.

Hcp 0 och medlem sedan 1969

Adrian Carlström - Ledamot

Mail: adrian.carlstrom@gmail.com

Mobil: 076-397 63 27

   

Mitt golfintresse har formligen exploderat de senaste åren.

En stor del av golf är den sociala aspekten, och jag tycker verkligen det är kul att både lära känna, och att spela med, nya människor.

Jag gick med i Medlemskommittén för att få chansen att göra det ännu mer, och genom vårt arbete bidra till att skapa chanser till möten mellan alla medlemmar i vår klubb!

Hcp 9,4 och medlem sedan 2016

AnnaKarin Hallner - Ledamot

Mail: anna_hallner@hotmail.com

Mobil: 076-046 87 13

   

Bästa marknadsföringen för Mölle Golfklubb är en nöjd medlem.

Jag känner mig väldigt privilegierad som har möjlighet att vara medlem i Mölle och njuta av vår oslagbart vackra natur och spela på en bana som jag gillar skarpt.

Golfare är, liksom övriga i samhället, en brokig skara människor. Många har sina golfpartners sedan tidigare, men det finns också många som önskar fler att spela med. Och kanske lite mer omtanke, mer sociala aktiviteter utöver spelet och därmed känna sig mer inkluderade i klubben. Detta gäller inte minst nya medlemmar.

Genom att vara med i Medlemskommittén hoppas jag kunna ge tillbaka lite av all den glädje golfen på Mölle har skänkt mig.

Hcp 17,3 och medlem sedan 2012

Katarina Löfqvist - Ledamot

Mail: katarinalofqvist@gmail.com

Mobil: 070-844 72 22

   

Jag började spela på Mölle 1990 och har nu kommit tillbaka som medlem sedan 2018.

Vi har många typer av medlemmar med olika intressen och behov. Mölle Golfklubb skall vara en levande klubb för alla, med många olika aktiviteter.

Det kan handla om golf men även vara annat som inte alls har med golfen att göra. Det viktigaste är att mötas och ha trevligt.

Genom att vara med i Medlemskommittén får jag en möjlighet att arbeta med att stärka klubbkänslan och umgås med klubbens alla trevliga medlemmar.

Hcp 29,7 och medlem första gången 1990 och återigen sedan 2018

Louise Stjernquist - Ledamot

Mail: louise.stjernquist@gmail.com

Mobil: 073-056 50 54

   

Jag är med i Medlemskommittén för att jag vill hjälpa till att skapa en god medlemskultur, samhörighet och lyhördhet. Jag vill att Mölle Golfklubb ska vara en plats för alla att trivas, utvecklas och kanske till och med skapa nya vänskapsband.

Jag vill ta vara på goda idéer, höra funderingar och kanske speciellt saker man är bekymrad över. Genom öppen dialog skapar vi världens bästa golfklubb!

Hcp 30,3 och medlem sedan 2015

Christina Carlsson - Ledamot

Kan man tänka sig något bättre för den psykosociala och fysisk hälsan än att vara medlem i en golfklubb? Att vara medlem i Mölle golfklubb ger dessutom mervärde på många olika sätt.

Jag är mycket stolt att få möjlighet att vara med i medlemskommitténs viktiga arbete för nutid och framtid. Medlemmens och golfgästens perspektiv och erfarenheter är det viktigaste vi har att utgå ifrån.

Jag brinner för att lyssna och ta en tanke till handling i samverkan med medlemskommitténs ledamöter och klubbens medlemmar.

Hcp 29. Medlem sedan 2009.