Bankommittén

Bakgrund

Vårt unika läge i ett naturreservat sätter vissa gränser för vad vi får och inte får göra och det kan emellanåt vara ganska utmanande. Att ingå i Bankommittén och att på så sätt få vara med och påverka utvecklingen av Mölle GK är fantastiskt roligt, men inte alltid enkelt.

Hållbarhet och Symbios

Vi i Bankommittén känner ett stort ansvar för vårt geografiska läge och naturarv, och vi har som mål att leva i symbios med naturreservatet och att se detta som den unika fördel som det faktiskt är.

Därför tog Mölle GK för några år sedan fram en skötselplan för banan tillsammans med Kommun och Länsstyrelse, en skötselplan som vi idag följer helt planenligt. Vi ligger helt klart i framkant vad gäller hållbar skötsel och har slagit om till giftfri bekämpning, en förändring som kommer åläggas alla svenska klubbar över tiden. När det väl inträffar har vi mycket kunskap att dela med oss av.

Möllekänslan

När det gäller själva banan så har vi idag en tydlig utvecklingsplan som vi skapade i samarbete med Magnus Sunesson år 2019. I den har Magnus med varsam hand fokuserat på att hitta den rätta Möllekänslan, en känsla baserad på vår tradition och våra unika förutsättningar.

Vad menar vi då med den rätta Möllekänslan?

När min mormor vallade fåren på Kullaberg i början av förra seklet var landskapet mycket kargare än idag. Vi vill försöka återskapa ett landskap som kännetecknas av ene fälader, berg, havsutsikt och ädelskog. Det är en del av Möllekänslan.

En annan del av Möllekänslan är att vi vill att Mölle GK ska vara en bana i klassisk form med utmanande greener, greenområden och med fin finish. En bana som utmanar oavsett hur duktig du är. På sikt ligger det i planen att vi ska ha färre bunkrar och fler avrinningsytor och om allt går som det ska så börjar vi jobba med 2:ans green redan till hösten 2021.

Det är många som hjälper till för att vi ska ha en golfbanan som lever upp till våra målsättningar. Förutom en duktig Greenkeeper och banpersonal så har vi ett helt gäng frivilliga som hugger i och hjälper till. Ett stort tack till er alla för allt det arbete ni lägger ner!

2020 bildade vi Banans Vänner och för de bidrag många medlemmar generöst skänkte skapades mer havs- och fyrutsikt och dessutom riktigt fina ene fälader runt 3:ans green. Stort tack för investeringen och vi hoppas ni bidragsgivare är nöjda med avkastningen.

Vill du vara med och utveckla banan på Sveriges Vackraste Golf?

Vill du hjälpa till att utveckla och förbättra vår unika golfbana genom att ingå i Bankommittén, jobba ideellt eller genom att investera en slant till Banans Vänner blir vi väldigt glada. Hör av dig till Bankommitténs ordförande eller Receptionen.

Vi som jobbar i Bankommittén


Henrik Nordvall (Ordf BK)

Fredrik Hjort              

Johanna Pyk-Jargård, Honorary Pro

Lars-Erik Johansson

Eva Maria Hellqvist

Jonny Karlsson, Banchef

Ulf Jerlebo, Klubbchef