Tävlingskommitténs uppgift

6.6.1 Tävlingskommitténs uppgifter

Exempel på uppgifter (listade utan rangordning):

• Utöva styrelsens mandat vid tävling.

• Utse organisation för de tävlingar som klubben ska genomföra.

• Fastställa rutiner för hur tävlingar bör arrangeras.

• Utarbeta ett tävlingsprogram där samordning har skett med andra kommittéer inom klubben.

• Utarbeta klubbens tävlingsvillkor.

• Utarbeta en detaljerad instruktion för tävlingsfunktionärer.

• Utse och utbilda tävlingsfunktionärer för klubben genom att utnyttja SGF:s handböcker och TLR-utbildningar.

• Verka för spel- och tävlingsutbyte med andra klubbar.

• Svara för att golfetikett och tävlingsvillkor följs.

• Ansvara för att tävlingsverksamheten inom klubben genomförs enligt spelets regler.

• Årligen revidera klubbens lokala regler i samarbete med distriktets regelkommitté.

• Föreslå ordningsföreskrifter för spel på bana och övningsområde.

• Göra korrekta banmarkeringar i samråd med banansvarig.

• Verka för snabbare rondtider.

• Samverka med distriktets tävlingsansvariga.

För att säkra tävlingar ekonomiskt är det lämpligt och ofta nödvändigt att etablera samarbete med en eller flera sponsorer eller reklamköpare.

En huvudsponsor har ofta ett önskemål att få sitt företagsnamn eller namnet på någon produkt med i namnet på tävlingen, samt att priserna på tävlingen är produkter från företaget