Spelformer

Foursome

Två spelare spelar på samma boll och slår vartannat slag på denna. Spelarna slår ut växelvis från tee, så att den spelare som slog ut på det första hålet, slår ut på alla udda hål. Handicapet utgörs av spelarnas genomsnittliga spelhandicap. (50/50%)

Fyrboll Bästboll

Två spelare bildar par och spelar var sin boll. Man skriver bådas score och det bästa resultatet på varje hål räknar man in i parets slutscore. Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap, därefter sker avrundning till närmaste heltal. Kan också spelas som matchspel. Förekommer även att man räknar också de sämsta resultaten i bollen – 4-Boll Bäst & Sämst – alternativt det sammanlagda resultatet - 4-Boll Bäst & Sammanlagt.

Greensome

Två spelare som utgör ett lag slår ut på varje tee. Spelarna väljer sedan den boll de vill spela vidare på och spelar därefter vartannat slag på denna boll. Reducerat spelhandicap är summan av 60% av spelhandicapen för spelaren som har lägst spelhandicap av de två och 40% av spelhandicapen för spelaren som har högst spelhandicap.

Irish Greensome

Irish Greensome är en variant på vanlig greensome. Skillnaden är att man på par 4- och par 5-hål slår andraslaget på sin partners boll, varefter laget väljer gemensam boll att fortsätta med.

Det förekommer även en mindre vanlig variant av Irish Greensome där man på par 4- och par 5-hål slår andraslaget på sin egen boll istället för sin partners.

Poängbogey

Du får 1 point för ett slag sämre än par, 2 point för par , 3 point för birdie, 4 point för Eagle osv.

Du räknar ihop dina poäng på varje hål och den totalpoäng du får är ditt resultat, din score.

Hur många poäng du får på varje hål beror på hur många extra slag du har på respektive hål i förhållande till par. Antal extra slag bestäms av av hålens indexering.

Scramble

Spelas i lag med 2, 3 eller 4 personer. Alla spelare slår ut från tee varefter man väljer bästa boll och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom ett score kort (ca 15 cm) från detta läge, dock ej närmare hål, och spelar sina slag. Det förekommer även ibland att laget måste välja ett visst antal utslag från varje medlem.

Tävlingen spelas oftast utan handicap, men vill man spela med handicap, bör lagets spelhandicap vara 25% av sammanlagd spelhandicap vid två spelare, 15% vid tre spelare och 10% vid fyra spelare.

Shamble (kombination av bästboll och scramble)

Spelas i lag med 2 personer eller fler. Båda spelare slår ut från tee varefter man väljer bästa boll och markerar denna. Spelarna placerar därefter i valfri ordning sina bollar inom et scorekort (ca. 15 cm) från detta läge, dock ej närmare hål. Härefter spelar man sin egen boll färdig som i vanlig bästboll. Båda speleras score noteras på scorekortet och bästa netto score är hålets resultat.  Evt. reducerat hcp.

Slaggolf

Spelas som slagtävling, men alla spelare får oberoende av spelhandicap spela max fem slag över par på varje hål oavsett hålets index. Därefter plockas bollen upp och scoren noteras till par+5 slag.

Slagtävling

Du räknar ihop ditt totala antal slag på ronden (bollen måste hålas ur) = bruttoresultat. Du drar sedan bort dina erhållna slag (dina erhållna slag är de slag du får via slopetabellen på den aktuella banan) och får därigenom din nettoscore.

Flaggtävling

Singeltävling som spelas som slagtävling där spelaren får en markerad flagga att placera där bollen ligger när man förbrukat sina slag. Skulle en spelare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall spelaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker. Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.