Flagghantering

Vi rekommenderar att flaggstången alltid lämnas kvar i hålet vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt använda en klubba

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.