Medlemskommittén

 

Vi som jobbar i Medlemskommittén

Vi är en driven och glad grupp med hjärta och engagemang i Mölle GK och en stark förankring i klubb, medlemsgrupp och bygd. Just nu rekryterar vi kommittémedlemmar så kontakta oss gärna om du har idéer eller vill vara med och bidra.

Lennart Gren, Ordförande, Ordförande Medlemskommittén

Johanna Pyk-Jargård, Vice Ordförande, Head Pro Johanna

 

Medlemskommittén är nyinrättad under 2021 och jobbar med att

  1. Främja medlemmarnas intresse och utgöra en resurs för ökat medlemsvärde
  2. Bidra till att attrahera nya medlemmar
  3. Föra dialog och kommunicera runt relevanta intresseområden
  4. Organisera inkluderande aktiviteter såsom t ex fadderverksamhet för att säkerställa att nya medlemmar kommer in i gemenskapen på bästa möjliga sätt
  5. Definiera och genomföra sociala aktiviteter utanför golfen för att gynna klubbsamvaron och -tillhörigheten
  6. Skapa möjligheter till samvaro runt golfen, klubben och gemensamma intressen t ex i form av Klubbens Dag för Mölle GK familjen samt andra fysiska mötesmöjligheter
  7. Möjliggöra för medlemmarna att aktivt bidra till att lyfta klubben
  8. Synliggöra för medlemmarna vad kansli, personal och samarbetspartners, t ex Wärdshuset, kan bidra med för allas trevnad