Kommittéer

Våra kommittér - hjärtat i klubblivet!

Damkommittén på Mölle Golfklubb 1973

Damkommittén på Mölle Golfklubb 1973

Våra kommittéer drivs av eldsjälar ur vår medlemskår som på ett engagerat och inkluderande sätt leder och utvecklar klubben inom viktiga områden.

Styrelsen utser kommittéordförande vilken i sin tur engagerar de ytterligare medarbetare till kommittén som behövs för att arbetet ska kunna flyta på.

Vill du vara med och bidra till vårt aktiva klubbliv i en kommitté som passar just dig? Hör av dig till någon av våra kommittéordföranden, se nedan, och meddela ditt intresse!