Höstmöte 2021

Viktig information angående Höstmöte 2021 till dig som är medlem i Mölle Golfklubb

 

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 (coronavirus), samt att ett möte sannolikt inte kan hållas utomhus i november, har styrelsen i Mölle Golfklubb fattat beslutet att inte hålla fysiskt Höstmöte 2021.

 

Istället kommer mötet att ske digitalt via länk för att ge maximalt antal medlemmar chansen att vara med och påverka.

Datum för Höstmötet 2021 är satt till den 25 november med start kl 18:00.

 

Kallelse till Höstmötet 2021 kommer vara tillgänglig på klubben samt på vår hemsida  senast 4 veckor innan mötet i enlighet med våra stadgar. Kallelse med förslag till föredragningslista kommer skickas ut till alla medlemmar senast 2 veckor innan mötet.

Den medlem som önskar inkomma med en motion ombeds göra så senast 4 veckor innan mötet. Motion skickas via e-post till info@mollegk.se tydligt märkt med rubrik ”Motion Höstmötet 2021”.

Vi vill redan nu informera om att det krävs anmälan för att delta på mötet, detta sker via e-post till info@mollegk.se senast den 19 november.

Efter att anmälan är inkommen kommer ni att få ett mail med en länk till mötet samt instruktion om hur mötet ska gå till.

 

För Styrelsen

Lena Wittbjer, Ordförande