Organisation

Varmt Välkommen till oss på Sveriges Vackraste Golf!

Varmt Välkommen till oss på Sveriges Vackraste Golf!

Struktur
Mölle Golfklubb är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet.

Av ekonomiska och praktiska skäl ägs, förvaltas och drivs våra fastigheter av bolaget Kullamannen AB, som ägs av Mölle Golfklubb och dess medlemmar.

Styrelsen i Kullamannen AB väljs på klubbens årsmöte. Då Mölle Golfklubb äger aktierna i Kullamannen AB skall årsmötet årligen utse bolagsstämmoombudsman. Förutom medlemmar företräder den av årsmötet valde stämmoombudsmannen Mölle Golfklubbs ägda aktier och för i denna egenskap klubbens talan i enlighet med beslut på årsmöte.

Styrelsen i Mölle Golfklubb och Kullamannen AB behöver inte vara identisk eller ha samma ordförande.


Klubbens anställda är en av våra mest centrala resurser

Det är viktigt för oss, våra medlemmar och besökare att Mölle Golfklubb är en attraktiv arbetsplats, så att vi kan behålla våra medarbetare och vid behov attrahera rätt kompetens. Arbetsgivaransvaret ligger på styrelsen och klubbchefen.

Vi fokuserar särskilt på dialog, tydlighet beträffande förväntningar, kommunikation, gemenskap och vidareutbildning liksom behoven inom organisation och ledning, för att ytterligare förbättra medarbetarnas arbetssituation och därmed servicen till medlemmar och gäster som ett resultat av detta.

Samarbetet och koordineringen mellan medarbetarna och de ideella resurser våra medlemmar ställer upp med är ytterst viktigt. Detta gäller i stort och smått, t ex kansli-, tävlings-, kommitté-, fastighets-, finish- och banaktiviteter. Syftet är att tillföra kompletterande resurser för att tillhandahålla en så hög servicegrad som möjligt.

Våra medarbetare ska känna sig inkluderade, trygga, uppskattade och välinformerade på sin arbetsplats. Det utgör den bästa grunden för en vänlig och öppen kommunikation mellan våra kunniga medarbetare, medlemmar och gäster.

Våra medarbetare tar hand om oss – och vi tar tillsammans hand om dem. Detta vinner alla på.