Personal och Styrelse

Personal

Ulf Jerlebo Klubbchef klubbchef@mollegk.se 076-834 75 20
Marcus Nilsson Head Pro marcus@mollegk.se 073-572 19 52
Johanna Pyk-Jargård Honorary Pro pro@mollegk.se 070-834 75 14
Raoul Kennedy Ekonomi redovisning@mollegk.se  
Jonny Karlsson Banchef greenkeeper@mollegk.se 070-717 92 77
Magnus Löfqvist Greenkeeper    
Mattias Arvelid Greenkeeper mekaniker@mollegk.se  
Anders Johannesson Greenkeeper    
Tommy Jönsson Banan säsong    
Faraz Farzad Banan säsong    
Linus Blomgren Banan säsong    
Gustav Hjort Shop    
Jacob Ludvigson Shop    
Oliver Holmström Shop    

Styrelse

Fredrik Hjort Ordförande villakulladal@gmail.com 070-508 70 94
Lena Wittbjer  Ledamot lena.wittbjer@gmail.com +41 76 298 35 93
Göran Barsby Ledamot goran.barsby@telia.com 073-440 84 87
Henrik Nordvall Ledamot henrik.nordvall@hm.com 072-889 18 95
Elisabeth Hallberg Ledamot elis@ordsak.se 070-975 20 75
Lennart Jonsson Ledamot jbl.jonsson@gmail.com 070-618 16 28
Thomas Edler Ledamot sventhomas.edler@gmail.com 070-371 77 89
Katarina Löfqvist Suppleant 1 katarinalovqvist@gmail.com  
Lennart Gren Suppleant 2 lennartg@live.com 070-604 56 60

Det är viktigt för oss, våra medlemmar och besökare att Mölle Golfklubb är en attraktiv arbetsplats, så att vi kan behålla våra medarbetare och vid behov attrahera rätt kompetens. Arbetsgivaransvaret ligger på styrelsen och klubbchefen.

Vi fokuserar särskilt på dialog, tydlighet beträffande förväntningar, kommunikation, gemenskap och vidareutbildning liksom behoven inom organisation och ledning, för att ytterligare förbättra medarbetarnas arbetssituation och därmed servicen till medlemmar och gäster som ett resultat av detta.

Samarbetet och koordineringen mellan medarbetarna och de ideella resurser våra medlemmar ställer upp med är ytterst viktigt. Detta gäller i stort och smått, t ex kansli-, tävlings-, kommitté-, fastighets-, finish- och banaktiviteter. Syftet är att tillföra kompletterande resurser för att tillhandahålla en så hög servicegrad som möjligt.

Våra medarbetare ska känna sig inkluderade, trygga, uppskattade och välinformerade på sin arbetsplats. Det utgör den bästa grunden för en vänlig och öppen kommunikation mellan våra kunniga medarbetare, medlemmar och gäster.

Våra medarbetare tar hand om oss – och vi tar tillsammans hand om dem. Detta vinner alla på.

Mölle Golfklubb / Kullamannen AB

Mölle Golfklubb är en ideell förening som bedriver idrottslig verksamhet.

Av ekonomiska och praktiska skäl ägs, förvaltas och drivs våra fastigheter av bolaget Kullamannen AB, som ägs av Mölle Golfklubb och dess medlemmar.

Styrelsen i Kullamannen AB väljs på klubbens årsmöte. Då Mölle Golfklubb äger aktierna i Kullamannen AB skall årsmötet årligen utse bolagsstämmoombudsman. Förutom medlemmar företräder den av årsmötet valde stämmoombudsmannen Mölle Golfklubbs ägda aktier och för i denna egenskap klubbens talan i enlighet med beslut på årsmöte.

Styrelsen i Mölle Golfklubb och Kullamannen AB behöver inte vara identisk eller ha samma ordförande.