Hålet som har en särskild plats i medlemmarnas hjärta

För ett par veckor sedan ställde vi några frågor om synen på banan till Mölle Golfklubbs medlemmar och nu har vi summerat era svar.

 

Vackrast. Tuffast. Och bäst! Eller kanske ska vi säga: Älskat, beundrat och fruktat?

Nyligen genomförde vi en liten enkät bland Mölle Golfklubbs medlemmar för att få er syn på banan.

Vi undrade bland annat vilket av hålen ni tycker är vackrast, svårast, enklast och bäst. På den sistnämnda frågan bad vi också om motiveringar, vilket många medlemmar gladeligen delade med sig av.

Mölles tagline är som bekant ”Sveriges vackraste golf” och det påståendet är inte helt taget ur luften, anser vi. 

Just därför var det kanske logiskt att den första frågan i enkäten löd: Vilket är Mölles vackraste hål?

Innan vi avslöjar svaret kan vi berätta att bredden av åsikter var förvånande. Hela 12 av Mölles (totalt 18 hål) fick faktiskt fick röster. Det betyder ju att två tredjedelar av hålen har sådana estetiska kvaliteter att några anser dem vara banans vackraste. Det är inte många banor som kan matcha det...

Men vilket av de 18 hålen var då allra vackrast?

Jo, på hyfsat goda grunder kan vi nu konstatera att det vackraste hålet på Sveriges vackraste bana är – t r u m v i r v e l – hål 3!

Hålet var en klar vinnare men det blev ändå ingen utklassningsseger. 21, 2 procent av medlemmarna tyckte att hål 3 var vackrast, alltså en dryg femtedel, men hela 18,2 procent föredrog hål 17. 15,2 procent av dem som svarade tyckte att hål 8 var vackrast.

Även på enkätens nästa fråga visade sig medlemmarnas smak vara både bred och varierad. Frågan löd: Vilket hål är banans svåraste?

Och det blev här tydligt att även utmaningarna är jämnt fördelade över banan – hela 13 olika hål fick röster. Men – återigen blev vinnaren hål 3! Detta hål är alltså inte bara banans vackraste, enligt medlemmarna, utan också det mest utmanande, trots att det är kort (311 från gul, 255 från röd) och saknar bunkrar.

På andra och tredjeplats kom två par 5 hål (hål 6 och 14).

Vilket hål är enklast?

Här var det dött lopp mellan hål 17 och 18 som båda fick 18% av rösterna. Hål 2 kom trea på 12%.

Vackrast, svårast eller enklast i all ära men vilket hål anser ni är banans bästa hål om man beaktar alla aspekter?

Svaret är hål 3 och era vanligaste kommentarer (det var en öppen fråga!) var "vackert, utmanande, unikt och trixigt". Även hål 6, 8, 17 och 18 fick många röster.

Er input när det gäller förbättringar på banan är mycket värdefull. Vår bankommitté har fått ta del av era svar och vi kan konstatera att många av era kommentarer stämmer överens med de planer vi har framöver. Vissa på kort sikt och andra på lite längre sikt. Några exempel på detta är att ha tydligare mål på rangen, enhetliga skyltar och bänkar ute på banan och förbättra utsikten ytterligare på vissa hål.

Avslutningsvis ett stort tack till alla som svarade på enkäten.

Kommentarer