Historik

Mölle GK grundades 1943 och invigdes 1945 av dåvarande kronprins Gustav Adolf

Mölle GK grundades 1943 och invigdes 1945 av dåvarande kronprins Gustav Adolf

SÅ BÖRJADE DET

Året är 1942 och i Europa pågår andra världskriget för fullt. Vårt närmaste grannland Danmark är ockuperat av tyska trupper och frågan alla undrar över är huruvida Sverige kommer kunna undgå ett anfall?

Samtidigt är Konsul Sven Wennerth övertygad om att människor i dessa tider behöver både ro och avkoppling, och i en anda av framtidstro och optimism börjar han anlägga något så märkligt som en golfbana uppe på Kullaberg. Konsuln är sommarboende i Mölle och har lyckats få till ett arrendeavtal med AB Kullabergs Natur.

Den 2 mars 1943 samlas ett sällskap på Grand Hotel i Helsingborg för att grunda Mölle Golfklubb. De entusiastiska herrarna är - förutom konsul Wennerth - Allan Börjesson, Thorsten Jacobsson, Karl-Axel Bunke, Folke Hillerström, Allan Paulsson och Gunnar Lind. Tilläggas kan att denna grupp utgör nästan en tredjedel av det totala medlemsantalet vid den här tidpunkten. Den nybildade klubben ansöker om medlemskap i, och antas som medlem nr 27 av, Svenska Golfförbundet.

1944 är banan nödtorftigt spelbar. Den mäter 3280 m över tolv hål, som alla ligger på den södra sidan av vägen.

Ytterligare ett år senare, den 6 juli 1945, är det dags för invigning och Kronprins Gustaf Adolf kör från sitt sommarnöje på Sofieros Slott till Kullaberg och Mölle Golfklubb för att slå invigningsslaget. Det spelas en fyrboll med klubbens sekreterare Allan Börjesson som kronprinsens partner mot klubbordföranden Sven Wennerth i par med banchefen Karl-Axel Bunke.

I juli 1946 gick den första Mölleveckan av stapeln mellan 29 juni och 7 juli, en vecka som numera etablerats som klubbens tävlingsvecka varje år. Medlemmarna anmodades till och med förr i tiden att ta semester i Mölle under denna vecka!

År 1947 hade klubben 29 medlemmar och tre stora utslagstävlingar spelades: Grand Hôtels, Hotell Kullagårdens och Argus vandringspris. Under året installerades också elektriskt ljus och rinnande vatten.

1948 skänkte Sven Wennerth alla anläggningar, inventarier, maskiner, redskap m m till klubben, som då tecknade eget arrendeavtal med AB Kullabergs Natur, ett avtal som sträckte sig fram till 1958.

1949 tecknas telefonabonnemang - Mölle 12 - och bollen rullar vidare ...

1958 spelas den första klubbmatchen mot Helsingörs Golfklubb, en tävling som än idag hör till institutionerna på Mölle Golfklubb. Samma år förbinder sig tio eldsjälar (av klubbens totalt 42 medlemmar) att ur egen ficka täcka eventuella driftsförluster de följande fem åren och man bygger ut banan till 18 hål.

1968 bygger man om några hål, främst av säkerhetsskäl och det är denna bana som spelas idag. Banarkitekten Ture Bruce lade ut originalbanan där plats gavs, till skillnad från 1968 års förändringar då man istället formade naturen med stora ingrepp med hjälp av grävmaskiner. Det fanns dock restriktioner och golfbanan fick inte göra någon särskild åverkan, eftersom kulturmarken skulle bevaras. Detta är skälet till att några hål korsar varandra, vilket var vanligt förr i tiden för att till fullo utnyttja det begränsade utrymmet.

Under 2017 fick Mölle problem med greenernas kvalitet och tvingades stänga. S:t Arild GK erbjöd då fritt spel på sin anl'ggning under april och maj månad. Detta vände sedan och Arild
spelade fritt på Mölle under augusti och september.

2018 utvecklades samarbetet till ett prov omfattande fritt spel för fullvärdiga medlemmar under perioden januari till och med maj samt perioden september till och med december. Detta samarbete har sedan dess fortsatt och medlemmar på båda klubbarna erbjuds dessutom spel på den andra banan under högsäsong till en kompletterande avgift. Klubbsamarbetet, som är mycket uppskattat av medlemmarna i båda klubbarna, inbegriper även tävlingsspel.

Mölleveckan - en institution

Mölles golfvecka - Mölleveckan - är näst efter Båstads - den som arrangerats längst i Sverige.  Numera behöver inte medlemmarna anmodas att ta semester, tvärtom så händer det allt som oftast att man ringer kansliet redan i januari för att fråga när Mölle-veckan ska äga rum. Mölle-veckan arrangeras numera alltid den sista hela veckan i juli. Det är den vecka på året då "alla" medlemmar vill spela.                                                                   

SKRIV OM MÖLLEVECKAN

EV OM FASTIGHETER, LÄNSSTYRELSEN MM