Coronavirus (Covid-19) och Mölle Golfklubb

Med anledning av situationen i samhället följer vi utvecklingen, där vi tar del av information och följer rekommendationer från myndigheter. Vårt gemensamma ansvar är att minska risken för smittspridning. Vi kommer att hålla medlemmar och gäster löpande informerade om läget.

 

Personligt ansvar

Det är viktigt att vi alla tar ett personligt ansvar när vi vistas på golfklubben. Det är klubbens ståndpunkt att om någon känner sig osäker eller inte bekväm med att vistas på klubben så ska personen stanna hemma. Det är det personliga ansvaret som är rådande om huruvida ett besök på klubben är lämpligt eller ej och detta kan inte hänskjutas till golfklubben.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Om inte tvål och vatten finns tillgängligt, använd handsprit.

 

Rekommendationer vid vistelse på klubben

Bokning, greenfeebetalning & ankomstregistrering

 • Boka din starttid online eller per telefon.
 • Under öppettider går det bra att antingen betala till bemannad personal i receptionen eller betala i golfterminalen. Det går också bra att betala sin greenfee via Min Golf eller genom att swisha till 123 681 43 62. Vi uppmanar alla att hålla avstånd samt inte vara mer än max 2 personer i receptionen samtidigt.
 • Ankomstregistrera helst din tid online.

 

Reception, shop samt omklädningsrum och toaletter

 • I våra lokaler finns handsprit att tillgå.

 

Restaurang Mat & Möten

 • Vänligen tvätta händerna innan du besöker restaurangen och när du lämnar den.
 • Undvik närkontakt med andra och respektera ett visst avstånd.
 • Undvik köbildning eller att du hindrar andra att ta sig fram.
 • Följ personalens anvisningar.
 • Ta eget ansvar och visa respekt för din omgivning.

 

Som golfare kan du även tänka på att:

 • Håll avstånd till dina medspelare och nästa boll vid kö på banan.
 • Hosta i armvecket
 • Vi rekommenderar att flaggstången alltid lämnas kvar i hålet vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt använda en klubba
 • När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
 • Obligatorisk krattning i bunkrarna gäller. Samtliga fotavtryck och området för stans och sving ska krattas. Vi rekommenderar att ni använder handske eller handduk lindad runt krattskaftet vid krattning.

 

Vid tävlingar
Vi följer de råd och riktlinjer som SGF har utfärdat i samråd med RF och myndigheterna – dessa kan variera och ändras snabbt. Se tävlingsbestämmelser för den tävling du anmält dig till och följ råden för varje enskild tävling.

Personal
Vi uppmanar all vår personal på att vara vaksamma och försiktiga och att med minsta tecken på feber, hosta eller liknande symtom stanna hemma.

Medlemmar och gäster
Vi uppmanar samtliga medlemmar och gäster som påvisar minsta tecken på symtom att stanna hemma. Gäller även lindriga symtom.

Ta hand om varandra!

Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Klubbchef Sofia Wirström på telefon 042-34 75 20 eller klubbchef@mollegk.se.