SENIORKOMMITTÉN
DAMER & HERRAR

 
Seniorgolfen 2019

Seniorkommittén består av Gunilla Larsson, Elisabeth Hallberg och Eva Hedin från Damsektionen och Thomas Ek, Carl-Åke Persson och Per Thorn från Herrsektionen. Vi har tillsammans planerat 2019 års golfprogram, som innehåller seniorkommitténs gemensamma tävlingar och utflykter samt Damsektionens och Herrsektionens specifika tävlingar.

Seniorkommittés ambition är att utveckla seniorgolfen för damer och herrar. Förra året prövade vi oss fram med olika upplägg för onsdagsgolfen. Efter att ha sammanfattat förra årets erfarenheter och synpunkter kommer onsdsgsgolfen att företrädesvis spelas damer och herrar var för sig.

Seniorkommitténs Golfprogram 2019 innehåller de gemensamma aktiviteterna för både damer och herrar.  

  • Onsdagsgolf för herrar och damer var för sig

  • Torsdagsgolf för damer

  • Gemensamma tävlingar

  • Gemensamma utflykter till andra klubbar

Onsdagsgolfens starttider: Kl 8.00 - 10.00 (vid behov under högsäsong till10.30). Herrarna startar från kl 8.00. Damerna startar från ca kl 9.00. ( vid högt deltagande ca kl 9.30)

Torsdagsgolfens starttider: Damerna samlas kl 16.00 med första start kl 16.30.

Startavgiften är 30 kr, varav hälften går till priser och andra hälften delfinansierar diverse särskilda aktiviteter under året. 

Anmälan i GIT tillämpas. Till onsdagsgolfen kan anmälan göras senast till kl 10 på tisdagen i samma vecka. Ange damklass eller herrklass. Till torsdagsgolfen kan anmälan göras senast till kl 12 på onsdagen i samma vecka. Ange tidig eller sen start. Efteranmälan kan göras till kansliet till reservplats, som "aktiveras" vid återbud alternativt ledig plats i startlistan (fulla bollar).  Prisutdelning sker efter varje tävling. Seniorkommitténs Uppstart!

Säsongen startar onsdagen den 17 april med en scrambletävling och lunch tillsammans med damer och herrar. Anmälan i GIT.


Damernas Vårutflykt till Araslövs Golfklubb den 20 - 21 maj.

Begränsat antal platser. Först i kvarn! Mer information klicka på Damernas sida!