SENIORKOMMITTÉN
DAMER & HERRAR

 
Seniorgolfen 2019

Seniorkommittén består av Gunilla Larsson, Elisabeth Hallberg och Eva Hedin från Damsektionen och Thomas Ek, Carl-Åke Persson och Per Thorn från Herrsektionen. Vi har tillsammans planerat 2019 års golfprogram, som innehåller seniorkommitténs gemensamma tävlingar och utflykter samt Damsektionens och Herrsektionens specifika tävlingar.

Seniorkommittés ambition är att utveckla seniorgolfen för damer och herrar. Förra året prövade vi oss fram med olika upplägg för onsdagsgolfen. Efter att ha sammanfattat förra årets erfarenheter och synpunkter kommer onsdsgsgolfen att företrädesvis spelas damer och herrar var för sig.

Seniorkommitténs Golfprogram 2019 innehåller de gemensamma aktiviteterna för både damer och herrar.  

  • Onsdagsgolf för herrar och damer var för sig

  • Torsdagsgolf för damer

  • Gemensamma tävlingar

  • Gemensamma utflykter till andra klubbar

Onsdagsgolfens starttider: Kl 8.00 - 10.00 (vid behov under högsäsong till10.30). Herrarna startar från kl 8.00. Damerna startar från ca kl 9.00. ( vid högt deltagande ca kl 9.30)

Torsdagsgolfen Damer starttid: Samlas kl 16.00 med första start kl 16.30.

Startavgiften är 30 kr, varav hälften går till priser och andra hälften delfinansierar diverse särskilda aktiviteter under året. 

Anmälan i GIT tillämpas. Till onsdagsgolfen kan anmälan göras senast till kl 10.00 på tisdagen i samma vecka. Ange damklass eller herrklass. Till torsdagsgolfen kan anmälan göras senast till kl 16.00 på onsdagen i samma vecka. Ange tidig eller sen start. Prisutdelning sker efter varje tävling. Aktuellt

Anmälningslista för Herrarnas Midsommarfest samt Eclectic finns nu på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen.

Midsommarfesten: Måndagen 17 juni, Kl. 13:00 på Bella Vista

Eclectic: Första speldag 19 juni


helsingör.jpg

Bussutflykt till Helsingörs Golfklubb måndagen den 3 juni

till en kostnad av 200 SEK för buss, ca 275 DKK för greenfee samt 30 SEK tävlingsavgift.Efter rundan serveras dansk flaeskesteg för 98 DKK. Första start är kl 11.00. Lottning på plats. Lagtävling. Max 40 deltagare.

Anmälan senast 29 maj kl 16.00 i GIT samt ange där om du vill äta.

Bussen hämtar kl 07.20 vid Mölle stationshus och kl 08.00 på City Gross parkering i Höganäs.         

Obs! Vid hyra av golfbil hör av dig till Helsingör GK i god tid innan (tel +4549212970).

Kontaktperson: Per Thorn per mob  0709 53 42 40 eller via mail perthorn@telia.com och Carl-Åke Persson per mob 0722 20 52 53 eller cwp52@hotmail


Damernas Vårutflykt till Araslövs Golfklubb den 20 - 21 maj

Fullbokad!                                                                                                                       


Damernas Höstutflykt till Skyrups Golfklubb den 9- 10 september

Mer information se damernas sida!