SENIORKOMMITTÉN
DAMER & HERRAR

 Seniorgolfen 2018

Herr- och damkommittéerna har i år gått samman till en gemensam kommitté, Seniorkommittén. Vi som har åtagit oss att leda seniorgolfen 2018 är Gunilla Larsson, Lena Jörgensen, Elisabeth Hallberg, Kurre Anderzohn, Thomas Ek och Jan Olofsson. Planeringen bygger på kommittéernas tidigare verksamheter och har vävts samman till en verksamhetsplan och ett gemensamt golfprogram för 2018. 

Damernas och Herrarnas sidor presenteras Eclectic, Seriespel, Matchspel och andra speciella aktiviteter.

Seniorkommitténs Golfprogram 2018 innehåller de gemensamma aktiviteterna för både damer och herrar.   Vi spelar mixade bollar med damer och herrar. Resultaten fördelas i en damklass och en herrklass. Prisutdelning sker efter varje tävling och utflykt. 

  • Onsdagsgolf.                                                                        
  • Gemensamma tävlingar
  • Gemensamma utflykter till andra klubbar

Onsdagsgolfens startider: Kl 8.30 - 11.00  samt kl 18.00 - 18.30 under juni – augusti. 

Anmälan i GIT tillämpas från den 25 april till och med 29 augusti och kan göras senast fram till kl 10 på tisdagen. Efteranmälan: Man kan efteranmäla sig till kansliet för reservplats som "aktiveras" vid återbud alternativt ledig plats i startlistan (fulla bollar). 

Startavgiften är 30 kr varav hälften går till priser och andra hälften delfinansierar diverse särskilda aktiviteter under året.


Seniorernas uppstart

Onsdagen den 25 april spelade 35 scramble i seniorernas uppstart. Vädret var omväxlande med lite regn. Avslutning med gemensam lunch på Kullagårdens värdshus och prisutdelning.                                                                                            

Banan var i strålande skick med utmärkta greener och fairways. Stort tack till banpersonalen!

IMG_1256.JPG
 De glada vinnarna Bengt Kollberg,Thomas Ek och Sven Hedberg, som tog emot förstapriset.

De glada vinnarna Bengt Kollberg,Thomas Ek och Sven Hedberg, som tog emot förstapriset.Banbyte - Ängelholms Golfklubb

Onsdagen den 30 maj byter seniorkommittén bana till Ängelholms golfklubb. 

Du anmäler dig på GIT på Mölle GK:s tävlingar senast på tisdagen den 29 maj kl 10.00.


INFORMATION  OM UTFLYKTER   

Anmälan görs i GIT på Mölle GK:s tävlingar, där utflykten till Rya är registrerad! Du går in på golf.se som vanligt för att anmäla dig. Där finner du också anmälningslistan, där du kan se vilka som anmält sig. 

Har du frågor kontakta Lena Jörgensen på 0708 34 75 20 eller maila till lena.maria.jorgensen@gmail.com                                                                                                                                                

Måndagen den 21 maj 2018 till RYA GK                                                                                                                                    

Vi spelar lagtävling med poängbogey. Första start är kl 09.00. Det kostar 385 kr i greenfeeavgift samt 30 kr till startavgift. Vi reser i egna bilar. Samåkning rekommenderas. Anmälan på GIT senast på fredag den 18 maj kl 10.00!                                                                                                                    

Måndagen den 4 juni till Helsingörs GK med buss

Vi reser med buss som seniorkommittén har sponsrat till en del. Bussavgiften är 200 kr inklusive sillmacka och öl. Greenfeeavgiften är 250 dkr samt 30 kr till startavgift. Vi spelar lagtävling med poängbogey. Första start är kl 10.48. Anmälan på GIT på Mölle GK:s tävlingar senast på på fredag den 1 juni kl 10.00!