SERIESPEL

DAMERNAS SERIESPEL 2021


SERIESPELEN startar igång från den 1 juni!

Uttagning: Cirka två veckor innan speldagen skickas mail ut till berörda. Ambitionen är att välja ut de spelare, som då har den bästa spelformen.  Uttagningarna grundar sig på uppvisade spelresultat från tävlingar på onsdags- och torsdagsgolfen, klubbtävlingar eller andra tävlingar/rundor i nära anslutning till speltillfället. Lagen väljs ut senast en vecka före speltillfället.

För att underlätta uttagningarna meddelar du lagledaren i god tid, om du inte kan delta ett specifikt speldatum. I annat fall ingår du i gruppen för uttagning.


Skåneserien 


Skåneserien Kategori 1, (0-20,4 Hcp). A-klassen spelar slagspelLagledare A-klassen: Gunilla Larsson: 0705 25 78 37

Resultat:


Skåneserien Kategori 2, (20,5- 26,4 Hcp). B-klassen spelar slaggolfLagledare B-klassen: Eva Hedin: 0733 46 15 95

 Resultat:


D 50 och D 60

Mölle deltar med ett lag i D 50 och ett lag i D 60. Varje lag består av tre spelare per tillfälle. D 50 och D 60 spelas vid tre tillfällen. De två bästa bruttoresultaten räknas för varje tillfälle. Bruttoresultaten utgör lagets totala resultat.

Grundprincipen är att damer under 60 år deltar i D 50 och damer 60 år eller äldre spelar i D 60. Du kan inte spela i både D 50 och D 60. Det är inte möjligt att byta till exempel från D 50 till D 60.

D 50 Div 2

Lagledare: Johanna Pyk-Jargård: 0708 34 75 14

 Resultat:


Div 60 Div 2

Lagledare: Gunilla Larsson: 0705 25 78 37

 Resultat:


Foursome hcp div 1
Mölle deltar med ett lag per tillfälle. Laget består av två spelare från A- klassen och två spelare från B-klassen. Foursome spelas vid tre tillfällen. Lagens sammanlagda nettoresultat utgör Mölles lagresultat i spelomgången.

Lagledare: Gunilla Larsson: 0705 25 78 37 och Eva Hedin: 0733 46 15 95

Resultat:
Omgång 1: Vasatorps GK
Omgång 2: Skyrups GK