KONTAKTUPPGIFTER

Besöks, post och leveransadress:
Italienska Vägen 215
263 77  MÖLLE

Telefon:
042-34 75 20

E-post:
info@mollegk.se
(klicka på namnet för att
kontakta någon nedan)

Mölle Golfklubb
Org.nr. 843000-2751
BG.nr. 410-7652

Kullamannen AB
Org.nr. 556412-1050
BG.nr. 5846-5246



PERSONAL

KANSLI
Peter Tublén, Klubbchef
Thomas Lidén, Kanslist
Sofia Lidén, Reception (säsong)

BANA
Anders Gripwall, Head Greenkeeper
Patrik Länsberg, Greenkeeper, Fastighet
Johan Nihlås, Greenkeeper, Mekaniker
Leif Johansson, Greenkeeper (säsong)
Adam Nihlås, Greenkeeper (säsong)
Elias Bengtsson (säsong)
Lina Fedenko, Lokalvård

ENTREPRENÖRER

RESTAURANG KULLAGÅRDENS WÄRDSHUS
Tina Kjellberg, Krögare
Lars Kjellberg, Krögare



PRO/SHOP - JOHANNAS GOLFSHOP
Johanna Pyk-Jargård, Pro
Matts Jargård, Shop