FAKTA & HISTORIK

- Bildades: 1943, Banan invigdes: 1945
- Banarkitekt: Ture Bruce
- Antal hål: 18, par 70
- Längd: Röd 4 617 m, Gul 5 292 m
- Slope: Röd 70.5/125, Gul 69.3/134
- Areal: Fairway 6.5 ha, Greener 8 000 m2
- Antal bunkrar: 24 st.
- Banrekord: Johny Andersson 63 slag 1969
- Hedersmedlemmar: Johny Andersson, Klas Jörgensen,  Johanna Pyk-Jargård, Jan Rube, Björn Sahlsten och Annika Sörenstam

- Golfvecka: vecka 30

ORGANISATION

Mölle Golfklubb drivs som en ideell förening och Kullamannen AB som är ett helägt dotterbolag till klubben äger och förvaltar fastigheterna. 

Årsmötet är golfklubbens beslutande organ och styrelsen ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för överordnade och klubbens stadgar svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Ta del av klubbens organisation, styrelse och personal nedan.

KOMMITTÉER

Den ideella verksamheten utgör stommen i vår golfklubb och bedrivs genom våra kommittéer. Dessa ideella krafter och deras fantastiska engagemang är väsentligt viktiga för klubbens verksamhet och fortlevnad.

Kommittéerna har som uppgift att leda och utveckla verksamheten inom för klubbens viktiga verksamhetsområden. 

Klubben har idag 7 st aktiva kommittéer