Vi är glada över att få informera dig om att de omfattande trädfällnings- och röjningsarbetena runt 6:ans, 7:ans, 8:ans , 9:ans, 10:ans och 11:ans greenområden nu färdigställts.   Bilden ovan och nedan visar resultatet av vårt omfattande röjningsarbete på höger sida om 6:ans green. I tillägg till en green med betydligt förbättrade ljus- och vindförhållanden har detta arbete bidragit till en helt ny vy ner mot 7:ans green och även upp mot gärdsgården, det karga berget och ut mot havet. Fantastiskt, eller hur?

Vi är glada över att få informera dig om att de omfattande trädfällnings- och röjningsarbetena runt 6:ans, 7:ans, 8:ans , 9:ans, 10:ans och 11:ans greenområden nu färdigställts.

Bilden ovan och nedan visar resultatet av vårt omfattande röjningsarbete på höger sida om 6:ans green. I tillägg till en green med betydligt förbättrade ljus- och vindförhållanden har detta arbete bidragit till en helt ny vy ner mot 7:ans green och även upp mot gärdsgården, det karga berget och ut mot havet. Fantastiskt, eller hur?

Nedan visas två foton som visar hur vårt röjningsarbete mellan 7:ans green och 8:ans gula tee först och främst bidragit till en green helt fylld av solljus. Som du säkert förstår kommer detta arbete även att bidra till att vindrörelserna ökas vilket bidrar till en gynnsam gräsväxt på greenen. Det behöver väl knappast tilläggas att arbetet även bidragit till en ännu mer fantastisk vy ut mot havet?

Nedan visas två foton som visar hur vårt röjningsarbete mellan 7:ans green och 8:ans gula tee först och främst bidragit till en green helt fylld av solljus. Som du säkert förstår kommer detta arbete även att bidra till att vindrörelserna ökas vilket bidrar till en gynnsam gräsväxt på greenen. Det behöver väl knappast tilläggas att arbetet även bidragit till en ännu mer fantastisk vy ut mot havet?

Bild nb3.jpg
Bilden nedan visar i sin tur resultatet av trädfällningsarbetet till vänster om 7:ans green. Detta har även bidragit till att gräsväxten på 8:ans röda tee kommer att förbättras då den inte längre påverkas av skugga och svårhanterliga rötter från de närliggande träden. Som tidigare angivits har röjning av undervegetation genomförts till höger om den röda teen.

Bilden nedan visar i sin tur resultatet av trädfällningsarbetet till vänster om 7:ans green. Detta har även bidragit till att gräsväxten på 8:ans röda tee kommer att förbättras då den inte längre påverkas av skugga och svårhanterliga rötter från de närliggande träden. Som tidigare angivits har röjning av undervegetation genomförts till höger om den röda teen.

Fotot nedan visar hur 8:ans green äntligen är fylld av solljus på grund av det stora trädfällningsarbete som genomförts runt greenen. Detta innebär även att luftrörelserna kommer att ökas runt greenområdet vilket i sin tur bidrar ännu mer till en gynnsam och sund gräsväxt. Och vilken fantastisk vy detta arbete har bidragit till - helt plötsligt kan du se hela vägen ner mot 10:ans tee!

Fotot nedan visar hur 8:ans green äntligen är fylld av solljus på grund av det stora trädfällningsarbete som genomförts runt greenen. Detta innebär även att luftrörelserna kommer att ökas runt greenområdet vilket i sin tur bidrar ännu mer till en gynnsam och sund gräsväxt. Och vilken fantastisk vy detta arbete har bidragit till - helt plötsligt kan du se hela vägen ner mot 10:ans tee!

Bild nb6.jpg