Golf - En Skattefri Friskvårdsförmån

Efter ett historiskt och glädjande beslut kan vi nu konstatera att golf från och med 1 januari 2018 omfattas av friskvårdsbidraget.
Svenska Golfförbundet sammanställt all information påwww.golf.se/friskvardsbidrag. På denna samlingssidan hittar du information om vad domen innebär samt en sammanställning över vilka golfrelaterade aktiviteter som är godkända och icke godkända för friskvårdsbidrag.

Sammanfattning av informationen på sajten:

Domen i korthet
Domen kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.

Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

Det är upp till arbetsgivaren om de godkänner friskvårdsbidrag för golf (eller andra aktiviteter).

En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Godkända aktiviteter
Spelavgift, greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle), träning på drivingrange, golfträning i grupp, där vi bl.a. erbjuder konceptet The18Club fr.o.m. 2018 

Icke godkända aktiviteter
Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott), tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning, och deltagaravgift i golftävlingar är inte godkända. Dessutom godkänns inte spelrättsavgifter som inkluderats i exklusiva ”friskvårdspaket” med ett innehåll som omfattar annat än grundregeln för friskvårdsbidraget – ”motion eller friskvård av enklare slag”.

Kvitto för avdrag
Många befintliga golfare vill säkert använda sitt friskvårdsbidrag till spelavgiften. 
Vill man som medlem använda spelavgiften som friskvårdsbidrag så är det bara att kontakta kansliet så utfärdar vi ett kvitto som ni kan använda er av.

Kom ihåg att även t ex laddningskvitto för rangebollar, och greenfee (även Pay´n´play) kan användas för skattefritt friskvårdsavdrag.