Onsdagen den 16 augusti bär det av mot hemligt resmål för damerna. Du betalar 300 kr om du spelat onsdagsgolf minst tre gånger. I annat fall är kostnaden 400 kr.

Vi samåker i egna bilar och bilersättning utgår. Samling senast kl 08.00 på Citygross parkering i Höganäs för samåkning och gemensam avfärd.

Anmälningslista finns i kanslibyggnaden.