Anders Gripwall -
Mölle Golfklubbs nya Head Greenkeeper.


Vi är väl alla lite nyfikna på vem som tar över rodret och ansvaret för skötseln och utvecklingen av vår vackra golfbana och passar därför på att ta pulsen på vår nya Head Greenkeeper Anders Gripwall.Hej Anders, Varmt välkommen till Mölle Golfklubb, berätta lite om dig själv.

Tack så mycket, jag är en 50+ man boende i Lund med fru, barn och hund. Golfintresset har funnits sedan tidig juniorålder på 70-talet och jag har spelat mycket tävlingsgolf fram till 90-talet. Intresset för banskötsel började 1991 på Örestads GK i Lomma och jag har sedan dess enbart arbetat med greenkeeping. Jag är allmänt idrottsintresserad och har varit ledare/tränare i fotboll under 8 år. Mitt idrottsutövande nu är landsvägscykling och lite golfspel när tiden räcker till.


Hur ser din bakgrund ut?

Uppväxt i familjelantbruk, men tog aldrig steget till att bli bonde. Har tidigare arbetat i olika branscher bl.a. förlags och direktmarknadsföring.

Har sedan 90-talet genomgått samtliga SGF:s banskötselutbildningar där Högre greenkeeper utbildning var den senaste.

Jag har arbetat med greenkeeping i arbetsledande ställning sedan 1996.


Vad vet du om vår bana och vad var det som gjorde att du sökte dig till Mölle GK.

Mölle är en gammal bana sedan 40-talet med en intressant historia. Banan är känd för sin naturupplevelse, kuperad layout och fina greener.

Att få chansen och arbeta på en anrik 18-hålsbana och den spännande utmaningen att få ordning på greenerna.


Hur ser du övrigt på ditt jobb som Head Greenkeeper?

Head greenkeeper är mer eller mindre en livsstil, man lever med yrket och sedan är det fantastiskt att arbeta nära med naturen


Miljöföreläggandet från Länsstyrelsen och därtill uppkomna skador på våra greener är ju den största utmaningen klubben haft på länge, hur ser du på detta?

Begränsning eller totalförbud av växtskyddsmedel har varit på agendan länge i Sverige och en del banor har sedan tidigare totalförbud eller valt frivilligt att sköta sina banor utan växtskyddsmedel. Dessa banor klarar av att sköta sina banor utan några större vinterskador så jag ser att Mölle också skall kunna framöver sköta banan utan större vinterskador. 


Vilka åtgärder har gjorts under vinter/vår för att fortskynda processen med växtligheten på våra greener och varför har det tagit så lång tid?

Utöver höstens stödsådd så har ytterligare två stödsådder utförts under våren. Sedan har vi gödslat upp greenerna för att driva på gräset så att skadorna läker ihop så fort som möjligt. Arbetet fortlöper under våren.

Våren har inte varit med oss med värme vilket fördröjer hela processen att läka ihop skadorna. Enligt utsago är det den kallaste våren 35 år.


Varför har vi valt att hålla ordinarie greener stängda?

Skadorna har varit så stora att det helt enkelt inte går att spela på greenerna på ett vettigt sätt. Sen skall man inte utsätta nyetablerade gräsplantor för slitage. Då förstörs plantan vilket innebär en fördröjning av växtprocessen


Vad händer inom den närmaste tiden och vad kommer ni att göra under året för att förebygga och förhindra att detta händer igen?

Närmaste åtgärder blir att driva på gräset så mycket det är möjligt samt kompletterande stödsådd och dressningar.

Vi kommer bl.a. arbeta mycket med att hålla ytorna torra samt spruta med alternativa växtskyddsmedel.


Slutligen, frågan som många ställer sig, när öppnar vi upp för spel på ordinarie greener?

Dom behöver lite mer tid för läkning och vårt mål är att öppna upp ordinarie greener på
Kristi Himmelfärdsdag den 25 maj även om vi tills dess kanske inte riktigt är i mål.Tack så mycket Anders, än en gång Varmt Välkommen till Mölle GK. Vi hoppas att du kommer att trivas på klubben och lycka till med dina nya utmaningar.


Anders kommer tillsammans med Svenska Golfförbundets bankonsulent Göran Hansson informera om vår bana före årsmötet den 14 juni kl.18:00. Årsmötet börjar sedan kl.19:00