Från och med den 10 april 2017 ingår klubbarna i ett nytt samarbete.
Samarbetet innebär att medlemmar från Haninge GK har 25% rabatt alla dagar (ej juli)
på S:t Arild GK och Mölle GK.

Medlemmarna från S:t Arild och Mölle spelar på samma principer på Haninge.
Gäller endast fullvärdiga och vardagsmedlemmar.

Utbytet gäller under 2017 och utvärderas därefter inför 2018.

haningegk.se | starild.se | mollegk.se