RAPPORT FRÅN HÖSTMÖTET 2017

Årets höstmöte ägde rum i torsdags kväll (23/11) och 32 st. medlemmar var närvarande.
Klubbens ordförande Peter Svensson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Efter att det beslutats att mötet blivit utlyst på rätt sätt och att mötet kunde jobba efter den föreslagna föredragningslistan valdes Peter Svensson som ordförande och Per Falkenborn som sekreterare för kvällens möte. Protokollet som senare kommer läggas ut på klubbens hemsida skall före detta justeras enligt beslut av Claes Gudmundsson och Pippi Brodén.

Sen var det dags för den största och tyngsta  beslutsposten, punkt 6 på dagordningen innehållande fastställande av medlemsavgifter, antal spelrättsbevis, verksamhetsplan och budget för 2018.

Höstmötet beslutade att gå på styrelsens förslag avseende medlemsavgifterna, vilka blir oförändrade och enligt tidigare differentierad åldersindelning och att antal spelrättsbevis blir oförändrat under 2018.

Ordföranden redogjorde sedan för styrelsens budgetförslag, hur man resonerat och räknat för att komma fram till de olika posterna och svarade därefter på de frågor som uppkom om denna. Höstmötet beslutade därefter att godkänna budget och verksamhetsplan för 2018 enligt framlagt förslag.

Därefter var det dags att behandla styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Det noterades att inga motioner inkommit.
Styrelsens förslag var att till hedersmedlemmar, från och med verksamhetsåret utse:

 • Klas Jörgensen
 • Johanna Pyk-Jargård
 • Björn Sahlsten

Hedersmedlemskap är ett sätt för klubben att visa en medlem särskild uppskattning för dess gärning till klubben.
De föreslagna medlemmarna har, under många år, varit djupt engagerade i klubbens verksamhet. Därutöver har de på olika sätt, såväl i interna som i externa sammanhang, varit utomordentliga goda och positiva ambassadörer för Mölle Golfklubb.

Höstmötet beslutade enhälligt att välja föreslagna personer som hedersmedlemmar i klubben vilket följdes av välförtjänta applåder till alla tre. 
Klas Jörgensen och Björn Sahlsten fick ta emot hedersdiplom och en flaska vin, klädd i passande "Möllekartong" och tackade för den uppskattade utnämningen.
Johanna Pyk-Jargård som inte hade möjlighet att närvara hade skickat med en hälsning till mötet som ordföranden läste upp, hedersdiplom och vin väntar självklart för Johanna också.
 

Klas Jörgensen

Medlem i klubben sedan 1958 och har sedan dess varit en stor resurs för vår verksamhet. Inte bara genom Klas styrelse och kommittéuppdrag utan även som huvudansvarig tävlingsledare vid SAS masters tour, Nordea tour, Lag-SM, Skandia tour och klubbens seriespel mm.

Johanna Pyk-Jargård

Mölle Golfklubbs Pro i över 30 år. Johanna har tagit klubbens medlemmar och lag från div.3 till topp-placeringar i elitserien. Hon är kategori M5 i PGA:s klassificeringssystem, den högsta kategori man kan erhålla. Johanna har fått flera mycket fina utmärkelser såsom PGA:s Guldmärke och Barbro Montgomery SGF:s ledarskapspris.

Björn Sahlsten

Medlem i klubben sedan 1979 och har under drygt 30 år varit en uppskattad ideell kraft och aktiv i klubbens verksamhet på många olika positioner. Björn har bl.a. varit styrelseledamot i totalt 15 år, suttit med i ban-, herr-, marknads-, medlemskommittén och ansvarig för klubbens golfvärdar.

Sist ut på dagordningen var att avtacka ideella funktionärer och premiera årets klubbmästare.
Christin Lindholm som varit aktiv i juniorkommittén i 9 år varav 6 år som kommittéordförande avtackades.

Närvarande klubbmästare fick ta emot den speciellt framtagna och prestigefyllda bagbrickan som förhoppningsvis kommer pryda deras bagar under kommande säsonger.

(från vänster) Hans Agardh, Maria Creutzfeldt, Charlie Barron 

KLUBBMÄSTARE 2017

 • Dam          Sofia Lidén
 • Herr          Hans Agardh
 • Junior       Charlie Barron
 • Dam 50     Maria Creutzfeldt
 • Herr 40     Hans Agardh  
 • Herr 50     Matthias Van Arkel
 • Herr 60     Tiit Kask
 • Herr 70     Lars-Erik Zenkert 

 


 

 

 

Ordföranden tackade därefter för visat intresse och engagemang och förklarade mötet för avslutat.Möteshandlingarna som blev beslutade finns på klubbens hemsida. (inloggning krävs)

//Peter Tublén
Klubbchef