TISDAGSSCRAMBLE AVSLUTAD FÖR SÄSONGEN


Årets upplaga av Tisdagsscramblen (i år och nästa år benämnd Pettersa blandning) har sysselsatt 34 spelare med handicap från 4,3 till 36 i åldrar från 36 till 80 år. Vi har spelat 31 tisdagar fr.o.m. 21 mars. Genom goda kontakter med Vår Herre (två styrelseledamöter i Kapellföreningen och Kyrkorådets ordförande) har vi dessutom lyckats genomföra säsongen utan en enda regnig förmiddag.
Vi har nu avslutat säsongen för Pettersa blandning, dels på banan i går, tisdag, och slutligen, verkligen, i går kväll på Stationen. Ingen i närheten kan ha undgått att notera denna avslutning. Ljudnivån översteg vida t.o.m. de bröl som Kaj envist utstöter vid varje birdie - i år 39 stycken - och som i folkmun kommit att benämnas Kajvrål.

Vi vill alla tacka för årets utmärkta samarbete med kansliet och för det tillmötesgående som visats oss i flera sammanhang. Ett särskilt tack till vår banpersonal som trots nästan hopplösa förutsättningar i våras lyckats få till en bana av yppersta kvalitet mycket, mycket tidigare än någon vågat hoppas. Lovorden över banan - och banpersonalen - har varit legio varje tisdagsmorgon sedan tidigt i juni.

Vi ser fram emot den 20 mars nästa år när sjätte säsongen av Tisdagsscramblen tar sin början. Vi ser med spänning fram emot greenernas kondition då, efter ännu en vinter utan kemisk bekämpning. Och - vi hoppas att ni kommer att få dem till den kvalitet ni förtjänar efter allt arbete som lagts och läggs ner.

Pettersa blandning
gm Tävlingsledningen