Just nu blommar Sankte Pers Nycklar (orkidéer) och Gullvivor ute på vår bana:
Vi har därför en tillfällig lokal regel om en boll hamnar invid en av dessa då de är fridlysta.

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

Blommande orkidéer och gullvivor
Blommande Sankte Pers Nycklar (se bild) och Gullvivor (se bild) på hål bl.a. 2, 6 och 11 är mark under arbete varifrån spel är förbjudet (regel 25-1). Om en boll ligger invid en sådan blomma eller när denna inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving skall spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 25-1.

Ansvarig för de tillfälliga lokala reglerna är, på styrelsens uppdrag, Peter Tublén, Klubbchef