Under hösten har vi fått nya fina bänkar ute på vår bana. Galvaniserade ben och Skånskt kärnvirke av ek att sitta på !!

Ett STORT TACK till Lars-Göran Boo, Thomas EK, Jan Olofsson och Jan-Olof Wikstrand för en gedigen arbetsinsats och till Anbulten och Bröderna Ravani på Nyhamns såg och båtbyggeri för materialet!