Herrarnas seriespel

Skånes golfförbunds seriespel för herrar omfattade för 2016 totalt 405 lag. Av Mölles 5 lag gick det bäst för H45 som vann sin serie och därmed flyttas upp till div 3. Från 2017 förändras ålderindelningen och Mölle kommer att delta enligt följande:

H40 i div 3. Lagledare Mikael Stjernquist
H50 i div 4 Lagledare Johan Larsson
H60 i div 4. Lagledare Jan Olof Wikstrand
H70 i div 3 Lagledare Björn Julin
H75 i div 3 Lagledare Bengt Rosling/Kurre Andersson

 Vid söndagens avslutningsspel för 2016 noterades följande individuella resultat:
1. Kaj Zaar            68 slag
2  Stig Creutzfelt   70
3  Inge Bengtsson  71 SHP
4  Kurre Andezohn  71

Herrkommitten
/Jan Olofsson