En av klubbens tidigare ordförande tillika hedersmedlem, Bertil Lövgren har gått bort.

Bertil blev medlem i mitten av 60-talet. Han valdes in i styrelsen 1997 och var klubbens ordförande mellan 1999-2005. Under Bertils ordförandetid installerades bl.a. bergvärmeanläggningen och den nya verkstadens placering och utformning planerades och kapital för uppförandet byggdes upp.

År 2005 utsåg klubben Bertil till hedersmedlem.

Våra tankar går till Bertils familj.