Idag den 12 oktober börjar vi med årets djupluftning av våra greener. 
Vi beräknar att vara färdiga någon gång i nästa vecka. 

Greenfee (reducerad) 250 kr alla dagar

Fredrik Rosdahl
Head greenkeeper