Ny Head Greenkeeper

Ny Head Greenkeeper

Rekryteringen är nu klar och mycket glädjande kan vi meddela att Anders Gripvall
blir ny head greenkepper på Mölle Golfklubb.

Goda Grannar 2017

Goda Grannar 2017

En öppen och bra dialog mellan klubbarnas styrelser och klubbchefer ägde rum i början av året och mynnar nu ut i en lösning som blir mycket positiv för medlemmarna på de båda klubbarna.

Damernas Program 2017

Damernas Program 2017

Vi välkomnar alla damer till en ny golfsäsong.  Vi, som utgör damkommittén 2017 är,
Elisabeth Hallberg, Lena Jörgensen, Gunilla Klang, Ann-Sofie Spinola och Gunilla Larsson (ordförande).....

Herrarnas Program 2017

Herrarnas Program 2017

Under 2017 har vi inget spel på måndagar på hemmabanan. Onsdagsgolf och utflykter enligt tidigare upplägg. Spelavgift 30 kr varav hälften går till priser och hälften till evenemangskassan.......

Tävlingsprogram 2017

Tävlingsprogram 2017

Välkommen till årets tävlingssäsong.
Under 2017 fortsätter vi med vårt tävlingsutbyte med S:t Arild och Höganäs GK.
Utbytet innebär att heltidsmedlemmar i dessa klubbar endast erlägger gällande startavgift när de deltar i klubbarnas utlysta utbytestävlingar. Ingen tävlingsgreenfee behöver erläggas.