ANMÄLAN JUNIORTRÄNING 2018

Namn *
Namn
Träningsalternativ *
Jag anmäler mig till följande:

Alternativ 1
Juniorer 13-21 år med ambition att utveckla sin golf och träna och spela mycket under sommaren.

Följande ingår:

 • En 40 minuters privatlektion varannan vecka bokas med Johanna så fort som möjligt.
 • Fria rangebollar
 • Får vara med i alla aktiviteter som klubben anordnar för juniorer. Danmarksresa, utflykter och utbyten mm

- Fastboende: Träning 3 timmar i grupp per vecka 23 april-11 juni, 12 augusti-23 september.
- Sommarboende och fastboende: 25 juni-10 augusti Träning 2 timmar med elitgrupp. Valfritt deltagande i sommarträningen 4 dagar i veckan.

Vad krävs:

 • Egen träning.
 • Delta på Mölles tävlingar och enligt tävlingstrappan passande tävlingar utanför Mölle.
 • I mån av behov hjälpa till på hemmalägret i 5-6 juli.
 • Träna individuellt.

Pris: 
- Fastboende 2000 kr. 
- Sommarboende 1750 kr.

Alternativ 2
Juniorer som vill spela golf utan krav på något deltagande utöver träningen.

Vad ingår:

 • En 40 minuters privatlektion i månaden
 • 2 st. pollettkort
 • Får vara med i alla aktiviteter som klubben anordnar för juniorer. Danmarksresa utflykter och utbyten mm.

- Fastboende: Träning 1 timme per vecka. 23 april-11 juni, 12 augusti-23 september.
- Sommarboende och fastboende: 25 juni-10 augusti. Valfri träning 4 timmar per vecka.  

Pris:
- Fastboende 800 kr.
- Sommarboende 3-6 veckor 700 kr.
- Sommarboende 1-2 veckor 600 kr.

Alternativ 3
Knattar, Ålder 6-12 år

Vad ingår:

 • En 40 minuters lektion 2ggr/år
 • 1 pollettkort
 • Får delta i klubbens olika aktiviteter för knattar. Utbyten tävlingar mm.

-Fastboende: 23 april-11 juni träning 1 timme/vecka.  
- Sommarboende och fastboende: 25 juni-10 augusti Valfri träning 4 dagar/vecka

Pris:
- Fastboende 750 kr. 
- Sommarboende 3-6 veckor 700 kr.
- Sommarboende 1- 2 veckor 650 kr.