HERRARNAS SERIESPEL 2019

Herrarna deltager i Skånes golfförbunds seriespel med H40, H50, H60, H70 och H75. 

Klubben deltar i samma åldersgrupper som i fjol i SkGDFs seriespel.
Kontaktpersson gentemot SkGDF är Jan Olofsson, 0705-647094, jaolon@tele2.se.

Lagledare för respektive lag är:
H40: Mikael Stjernkvist, 0702-367174
H50: Johan Larsson, 042-238503
H60: Jan Olof Wikstrand 0709-525978
H70: Björn Julin, 0730 456 555
H75: Klas Jörgensen, 0708-347522

Du kontaktar berörd lagledare om du önskar delta i seriespelet.

För resultatredovisning, följ länken nedan.

www.skanesgolfförbund.com/se/seniorgolf/herrar/resultat