Herrarnas ECLECTIC 2018

Att spela Eclectic innebär att man spelar ihop till sin ”drömrunda”. Du kan delta i Eclectic under alla singeltävlingar på onsdagsgolfen och alla singeltävlingar på klubben under juni, juli och augusti, totalt är det 11 st. I år är första speldagen den 6 juni och sista speldag 29 augusti. 

Under denna period är alla tävlingar anmälda på GIT. Tävlingarnas resultat registreras av kansliet, som också registrerar din bruttoscore på Eclectic. Ditt resultat kan man fortlöpande förbättra under perioden. Du behöver alltså inte ta beslut vilket resultat du vill använda utan ditt bästa bruttoresultat kommer hela tiden att justeras. Till skillnad från Running Eclectic då du fört upp ett resultat på ett hål så kan det inte ändras.

Man kan hoppa på tävlingen när som helst under säsongen. Men då blir det färre tävlingar, som kan räknas för Eclectic.

Du anmäler dig till Eclectic på plats på onsdagsgolfen. Anmälningslistan finns på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen. Avgiften är 100 kr som du betalar kontant på plats. Meddelar ditt golfID.

Efter avslutat spel sista speldagen räknas bruttoresultatet ut och reduceras med hälften av spelarens spelhandicap = det registrerade handicapet per den 29 augusti 2018.

Exempel: 

Bruttoresultat          SHC/2                 Nettoresultat

Anna And 57           12/2=6                  57-6=51

Lisa Lund 65          29/2=14,5             65-14,5=50,5

Prisutdelning sker vid avslutningsfesten den 26 september 2018


Eclectic

vanns av Peter Svensson med bästa Nettoresultat 59,0. Ett stort Grattis!

På andra plats kom Gunnar Olofsson på netto 59,5 och på 3:e plats Klas Jörgensen på netto 60,0.  

Bästa Bruttoresultat hade Lars-Eric Zenkert på 64,0. Ett stort Grattis!