DAMERNAS ECLECTIC 2018

Att spela Eclectic innebär att man spelar ihop till sin ”drömrunda”. Du kan delta i Eclectic under alla singeltävlingar på onsdagsgolfen och alla singeltävlingar på klubben under juni, juli och augusti. I år är sista speldag 29 augusti.

Under denna period är alla tävlingar anmälda på GIT. Tävlingarnas resultat registreras av kansliet, som också registrerar din bruttoscore på Eclectic. Ditt resultat kan man fortlöpande förbättra under perioden.

Man kan hoppa på tävlingen när som helst under säsongen. Men då blir det färre tävlingar, som kan räknas för Eclectic.

Målet är självklart att ha ett resultat noterat på alla 18 hålen senast efter säsongens sista tävling och att totalresultatet är så lågt som möjligt. Har man inte noterat en score på alla hål senast sista tävlingsdag noteras hålets par +5 som resultat.

Antalet spelare delas in i två lika stora delar, en A- och en B-klass.

Avgiften är 100 kr som du betalar kontant på plats eller gärna med Swish till ??? och meddelar Eclectic och ditt golfid.

Efter avslutat spel  sista speldagen räknas bruttoresultatet ut och reduceras med hälften av spelarens spelhandicap = det registrerade handicapet per den 29/8.

Exempel:
Brutto          SHC        SHC/2        Netto
Anna And     57          12   6           51
Lisa Lund     65          2914,5       50,5

Prisutdelning sker vid avslutningsfesten.

Du anmäler dig till Eclectic per mail till  eller på plats på onsdagsgolfen.