DAMERNAS ECLECTIC 2018

Att spela Eclectic innebär att man spelar ihop till sin ”drömrunda”. Du kan delta i Eclectic under alla singeltävlingar på onsdagsgolfen och alla singeltävlingar på klubben under juni, juli och augusti, totalt 11 st. I år är första speldagen 6 juni och sista speldag 29 augusti.

Under denna period är alla tävlingar anmälda på GIT. Tävlingarnas resultat registreras av kansliet, som också registrerar din bruttoscore på Eclectic. Ditt resultat kan du fortlöpande förbättra under perioden. Du behöver alltså inte ta beslut vilket resultat du vill använda utan ditt bästa bruttoresultat kommer hela tiden att justeras. Till skillnad från Running Eclectic där du för upp ett resultat på ett hål, som sedan inte kan ändras.

Man kan gå med i tävlingen när som helst under säsongen. Men då blir det färre tävlingar, som kan räknas för Eclectic.

Du anmäler dig till Eclectic på plats på onsdagsgolfen eller skriver upp dig på anmälningslistan på anslagstavlan intill kansliet.
Avgiften är 100 kr som du betalar kontant på plats eller med Swish till Gunilla Larsson 0705 25 78 37 och notera ditt golf-id och Eclectic.

Efter avslutat spel  sista speldagen räknas bruttoresultatet ut och reduceras med hälften av spelarens spelhandicap = det registrerade handicapet per den 29/8 2018.

Exempel:
Brutto          SHC         SHC/2              Nettoresultat
Anna And     57           12/2=6             57-6=51
Lisa Lund     65           29/2=14,5        65-14,5=50,5

Prisutdelning sker vid avslutningsfesten den 26 september 2018.


Eclectic

vanns av Anna-Karin Hallner med bästa Nettoresultat 64,0. Ett stort Grattis!

Bästa Bruttoresultat hade Maria Creutzfeldt med 73,0. Ett stort Grattis!