VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Damkommittén har under året bestått av fem (5) personer, Elisabeth Hallberg, Lena Jörgensen, Gunilla Klang, Gunilla Larsson och Ann-Sofie Spinola.

Ordförande i DK har varit Gunilla Larsson, ekonomiansvarig Gunilla Klang, IT och hemsidan Elisabeth Hallberg
Vi har under året haft både formella och informella möten varav 8 st. protokollförda samt kontakt via e-mejl.

DK har varit representerat på Skånes Golfförbunds vårmöte av Gunilla L och på höstmötet av Elisabeth och Gunilla L. Vi har även deltagit i 3 möten
med herrkommittén inför bildandet av en gemensam seniorkommitté.

Inför säsongen gjorde vi ett Golfprogram som gällde från 19 april till och med 29 november.

Programmet omfattade onsdagstävlingar 16 st, Nationell Damdag 28/6, seriespel med 4 lag, matchspel mot Höganäs 4 tillfällen och Ängelholm 2 tillfällen, utflykter och spel tillsammans med herrarna 5 tillfällen, utflykter för damer 3 gånger  varav 2 med övernattning. Under juni tom augusti hade vi en eclectictävling över 10 spelomgångar.

DK hade även ansvaret för att genomföra lagtävlingarna foursome div 1 med hcp  27/8 och seriespel kat 1 zon Nord 31/8 på Mölle. Vid båda tillfällen fick vi hjälp av Klas Jörgensen.

Onsdagstävlingarna har kunnat spelas både fm och em. Eftermiddagstiden har endast en gång utnyttjats. En orsak till detta är att den tid som varit startförbudsbelagd legat för tidigt på e.m och de som yrkesarbetar har tyckt att den tiden varit omöjligt att utnyttja. En av våra ambitioner vad gäller att erbjuda spel av karaktären socialgolf har inte utnyttjats som vi tänkte och hoppades med fritt val av spelform och antal hål. I år har vi haft prisutdelning sista onsdagen i månaden. Detta var för att man inte skulle behöva sitta och vänta till sista bollen kommit in. Det har inte fungerat fullt ut då pristagare inte kommit till prisutdelningen.

Vi hade som målsättning att öka antalet deltagare i onsdagsgolfen och det har skett i med fler startande än tidigare år.

Damerna har deltagit i Skånes GF seriespel med 4 lag. 
- Fyrmannalag i kategori 1 hcp upp till och med 20,4.  Laget segrade i finalen mellan de tre zonerna.
- Fyrmannalag kategori 2 hcp 20,5-26,4.
- Tremannalag Foursome div 1 hcp
- Tremannalag D 50 open

Damkommittén Mölle Golfklubb
/Gunilla Larsson


Seniorgolf 2018

Både damer och herrar har avslutat säsongen med sina respektive julbord och vi gör nu ett uppehåll över jul- och nyårshelgerna.

Inför 2018 går vi samman till en gemensam kommitté,  seniorkommittén.  Planeringen inför året bygger givetvis på tidigare verksamheter och vi räknar med att kunna presentera ett preliminärt program efter vårt nästa möte den 16 januari. Programmet kommer att finnas på hemsidan under Seniorkommittén.

Innan dess, från den 10 jan, samlas vi som vill spela vintergolf på onsdagar i klubbrummet där vi lottar kl 08.15 för första start kl 08.30. Startavgiften är 30 kr varav hälften går till priser och andra hälften delfinansierar diverse särskilda aktiviteter under året.

Vi som åtagit oss att i kommittén leda seniorgolfen under 2018 är:

Gunilla Larsson, Lena Jörgensen, Elisabeth Hallberg, Kurre Anderzohn, Thomas Ek och Jan Olofsson.

God Jul och Gott Nytt År önskar

Seniorkommittén/Jan Olofsson


AKTIVITETER